Waar Staat Civias Voor?

Civias staat voor project- en omgevingsmanagers die resultaat opleveren en richt zich op dienstverlening aan (semi)-overheden met ruimtelijke vraagstukken. Civias versnelt en verbetert de projecten in de publieke ruimte en vormt de onmisbare schakel tussen opdrachtgever en stakeholders. Door middel van een gestructureerde aanpak, strategisch omgevingsmanagement en gedegen projectmanagement is Civias de strategische partner voor opdrachtgevers die worden geconfronteerd met een complexe wereld aan externe partijen en factoren.

Als ervaren partner biedt Civias een neutrale, open en kwalitatieve interactie tussen opdrachtgever en stakeholders, waarbij wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor alle partijen. Op deze manier worden alle partijen professioneel met elkaar verbonden en kunnen projecten binnen de gestelde termijn worden voltooid.

De partners van Civias hebben jarenlange ervaring opgedaan binnen de overheid en in het bedrijfsleven en zijn hierdoor in staat om echte toegevoegde waarde te bieden. Civias spreekt zowel de taal van de bestuurder als die van de omwonende die met plannen in de openbare ruimte worden geconfronteerd.