Ruimte voor de emotie

Als iemand wordt geconfronteerd met plannen (van de overheid) die ingrijpen in de directe leefomgeving is onrust een gebruikelijke reactie. De bouw van een nieuwe verbindingsweg nabij woningen of de komst van een AZC in de wijk zijn hiervan goede voorbeelden. Het is belangrijk om middels omgevingsmanagement deze eerste reacties goed te begrijpen.

Onrust vertaalt zich vaak in woede en ontkenning en vormt daarmee de eerste fase van de rouwcurve:

Als mensen uit evenwicht zijn door de aankondiging van externe plannen is het in die fase als initiator van dit plan niet raadzaam om al meteen op de inhoud te willen communiceren. Het is veel belangrijker om eerst goed te luisteren naar de mensen die in de omgeving van het beoogde project wonen. De emoties zullen er eerst uit moeten alvorens er ruimte is voor een gesprek op de inhoud.

Uiteraard is inhoudelijke communicatie tevens van belang en kan dit proces aanvangen kort na de eerste fase van luisteren. De eerste luisterfase wordt echter vaak overgeslagen, met als gevolg dat mensen zich niet gehoord voelen en vanaf dat moment ook niet meer mee willen in de rest van het proces. Helemaal aan de start gaat het dus al meteen mis, soms met verstrekkende gevolgen. Hierbij valt te denken aan protesterende burgers voor gemeentehuizen, schreeuwende mensen tijdens informatieavonden, doorlopend negatieve pers en veel onrust op sociale media. Het gebeurt helaas nog steeds honderden keren per jaar in Nederland bij een veelvoud aan plannen. De gevolgen zijn soms groot, tot en met het stopzetten van de planvorming of aftreden van verantwoordelijke bestuurders.

Dus: niet meteen proberen mensen te overtuigen van de nut en noodzaak van de plannen, eerst maar eens goed incasseren wat al die mensen vinden van de gevolgen van het project. Daarna volgt de rest vanzelf. In het beste geval is het wellicht zelfs mogelijk om mensen actief te betrekken bij de planvorming. Deze co-creatie zit helemaal aan het einde van een succesvol doorlopen rouwcurve en is normaal gezien de resultante van volledig en goed uitgevoerd omgevingsmanagement.