Betrouwbare overheid

In alle vakliteratuur over succesvol Omgevingsmanagement en Burgerparticipatie staat met stip op 1: wees te allen tijde een betrouwbare gesprekspartner. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zeker in het geval van de communicatie vanuit de overheid richting burgers. Als het eenmaal fout is gegaan wordt het heel lastig om het vertrouwen weer te herstellen.

In de lokale krant van een middelgrote stad stond recent een hartenkreet van een binnenstadbewoner die zich beklaagde over zijn gemeente. Wat was het geval? De gemeente voerde een nieuw parkeerregime in de binnenstad in. De bewoners van een aantal straten stelden vragen aan het college met een verzoek om gereserveerde vergunninghouders plaatsen en kregen per brief een bevestigend antwoord dat hun zienswijze was overgenomen en er parkeerplaatsen voor de bewoners zouden worden gereserveerd. De bewoners voelden zich gehoord en waren tevreden. Prima burgerparticipatie dus.

In de praktijk blijkt echter dat de gemeente bedoelde dat deze plaatsen overdag voor de bewoners waren gereserveerd en ’s-avonds gratis ter beschikking stonden aan iedereen. Ook aan de bezoekers van het veel bezochte tegenover gelegen theater. Naast de vergunningshouders plaatsen ligt een betaalde parkeergarage die veelal leegstaat. In de praktijk zijn de bewoners nu in de avonduren hun parkeerplek kwijt aan centrumbezoekers, die liever gratis parkeren dan betaald. Dit terwijl voor de vergunning wel betaald moet worden. De bewoners voelen zich miskend en zijn ontevreden. En dat terwijl ze dachten dat alles zo goed geregeld was.

Waar ging het mis? De communicatie van de gemeente repte per brief over gereserveerde plaatsen voor bewoners maar vergat er bij te vermelden dat dit alleen overdag zou zijn. De bewoners gingen uit van 24-uurs plaatsen. Geval van miscommunicatie. Het artikel in de krant eindigt met de zinsnede: “wel een les om te onthouden: vertrouw – zelfs schriftelijke – toezeggingen van dit college niet en pas op voor burgerparticipatie.”

Wat had er anders gekund? Het vanaf de start van het proces inhoudelijke en proactief betrekken van de bewoners uit de binnenstad had waarschijnlijk gezorgd voor heldere communicatie en uitwisseling van standpunten. Zelfs als je het dan inhoudelijk niet meteen eens wordt kunnen er in ieder geval minder makkelijk grieven ontstaan. De ontstane verwarring werd veroorzaakt door een onvolledige brief vanuit de gemeente en ‘wishful thinking’ vanuit de bewoners. Open en volledige communicatie voorkomt dit soort problemen en daarmee ook onvrede onder burgers en uitval richting de pers.