Stilstaande windmolens

De aanleg van windmolenparken is een lastig onderwerp. Vanuit het Energieakkoord is de ambitie gesteld om dit soort parken grootschalig aan te leggen. Het blijkt echter in de praktijk lastig om geschikte locaties voor windmolens te vinden. Omwonenden maken bewaar tegen geluidsoverlast en horizonvervuiling. Het is dan ook juist bij dit soort projecten extra belangrijk om stakeholder zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekken.

Stilstaande windmolens

Er is een gemeente in Nederland waar de windmolens verplicht moeten stilstaan als het hard waait. Tevens mogen ze niet draaien als de ondergaande zon te laag staat. Gevolg? Het windmolenpark rendeert onvoldoende en de geplande verdere uitbreiding is van de baan.
De oorzaak? Een gemeente die het windmolenpark samen met de projectontwikkelaar aanlegde zonder de omwonenden tijdig bij de plannen te betrekken. Informatie werd zo laat gedeeld waardoor veel mensen zich overvallen voelden. De omwonenden kwamen met twee alternatieve locaties die uit onafhankelijk onderzoek als beter geschikt waren bestempeld. Deze locaties werden vanwege de vergevorderde besluitvorming echter niet meer in overweging genomen

De omwonenden voelden zich derhalve niet betrokken bij de besluitvorming of het proces en gingen toen de molens er eenmaal stonden op alle mogelijke manieren dwarsliggen. Uit onderzoek bleek dat meer dan driekwart van de omgeving negatief dacht over het windmolenpark. Er werd door deze boze burgers gezocht naar juridische mogelijkheden om de overlast van de molens te beperken. Dat lukte wonderwel met als gevolg dat de molens nu een groot deel van de tijd stilstaan.

De les? Ook bij verwachtte tegenstand is het belangrijk om vanaf de start open in contact te treden met de omgeving. Praten met elkaar helpt bij het kweken van wederzijds begrip. Op basis van dit begrip blijken in de praktijk vaak allerlei creatieve oplossingen mogelijk. Er zijn veel voorbeelden van dergelijke oplossingen te vinden, vaak in de vorm van mede-eigenaarschap van een windmolen door bewoners uit de omgeving. Op die manier profiteert iedereen van de ontwikkeling en wordt de weerstand vanzelf kleiner.

Voorbeelden

http://www.drentsemondenoostermoer.nl/windenergie-in-de-veenkolonien-2/

http://www.raedthuys.nl/home/nieuws/nieuwsbericht/20/deventer-energie-wordt-mede-eigenaar-van-windpark