Wie zijn we?

kamp-2Rogier Gerritzen speelde een voorname trekkersrol in een groot regionaal participatieproject en heeft ervaren dat een op SOM methodiek gelijkende aanpak leidde tot meer samenwerking, begrip en resultaat bij alle stakeholders. Hij ontving daarvoor onder meer het ‘groene lintje’ voor de betrokkenheid in- en samenwerking met de samenleving. Het werken in deze complexe en continu veranderende omgeving heeft Rogier zoveel opgeleverd dat hij besloot zijn kennis en ervaring middels omgevingsregie in te zetten voor soortgelijke vraagstukken.

foto-rogier2

Rogier Gerritzen gaat door waar anderen stoppen. Hij heeft inmiddels bijna 20 jaar ervaring in communicatie en projectmanagement en krijgt energie van het tot een positief einde brengen van complexe trajecten. Het is zijn overtuiging dat we in ons dichtbevolkte  Nederland alleen succesvol kunnen bouwen door alle stakeholders zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken. Dat betekent dat soms aan de start van een project al moeilijke gesprekken worden gevoerd om op die manier in een vroeg stadium echt te begrijpen wat er speelt. Door goed te luisteren naar alle argumenten en op zoek te gaan naar de achterliggende belangen ligt er vaak een oplossing in het verschiet. Rogier spreekt de taal van de bestuurders en die van de participanten en kan deze twee werelden goed met elkaar verbinden. Kernbegrippen zijn: openheid, humor, enthousiasme, professionaliteit en doorzettingsvermogen.