Projecten

Omgevingsmanagement N208

De N208 heeft een belangrijke regionale verkeersfunctie in de Bollenstreek maar doorkruist tevens het dorp Sassenheim. De weg kent problemen met de doorstroming en verkeersstudies tonen aan dat de doorstroming op termijn verder onder druk zal komen te staan. Maatregelen zijn noodzakelijk maar zullen impact hebben op de omgeving. Civias is betrokken bij de inrichting en het uitvoeren van het project- en omgevingsmanagement voor deze provinciale weg.

Public Affairs, ProRail, Rotterdam

Public Affairs is binnen ProRail een jonge afdeling. Er is weinig documentatie en een te kort aan personeel. Civias heeft de verantwoording over meerdere projecten. Projecten moeten (weer) worden opgestart (alle fases van een project) , en acute klantvragen oplossen. Projecten, die stil liggen vanwege problemen, weer oppakken en tot een goed einde brengen (strategisch Omgevingsmanagement). Overzichten, memo’s schrijven en überhaupt projecten overzichtelijk maken. Civias rapporteert direct aan de Regio directeur.

 • Projectmanagement
 • Stakeholder analyses
 • Strategisch omgevingsmanagement
 • Budget- en programma overzichten
 • Overleggen met overheidsinstanties en publieke stakeholders  op ambtelijk niveau
 • Voorbereiding van bestuurlijke overleggen

HOV R-NET corridor Leiden Katwijk Noordwijk, provincie Zuid Holland 

R-net is het label voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad. De corridor Leiden Katwijk Noordwijk voorziet in een snelle hoogwaardige busverbinding tussen deze gemeenten. Voor deze corridor worden ingrijpende doorstromingsmaatregelen getroffen alsmede een separate busbaan aangelegd.

Belangrijkste werkzaamheden:

 • Project Management op corridor niveau
 • Strategisch omgevingsmanagement: regulier overleg met stakeholders en belangenverenigingen
 • Aansturing externe bureaus en intern team tijdens VO fase
 • Bestuurlijk adviseren over de te volgen koers
 • Onderhandelen en opstellen Realisatieovereenkomst
 • Begeleiden uitvoering maatregelen DO fase

Project ESA – ESTEC, provincie Zuid Holland

Een testproject met zelfrijdende voertuigen op het terrein van ESA – Estec in Noordwijk. Implementatie van autonome electrische shuttlebussen om de ‘last mile’ verbinding tot stand te brengen voor HOV reizigers.

Belangrijkste werkzaamheden:

 • Project management

Villapark Uithofslaan, gemeente Den Haag

Een belangrijke woningbouwlocatie, gelegen aan de zuidrand van Den Haag. In dit project werken verschillende projectontwikkelaars tegelijkertijd aan de inrichting van het gebied. Civias verzorgt voor dit project het strategische omgevingsmanagement en de projectcommunicatie.

Belangrijkste werkzaamheden:

 • Omgevingsmanagement
 • Projectcommunicatie

380kV Zuid West, stakeholderproject

Een groot participatieproject met een vereniging met 1.400 leden die vanuit een IPM model werkte aan deze opgave. In dit hoogspanningsproject waren tientallen stakeholders actief, vaak met uiteenlopende belangen. In samenwerking met netbeheerder TenneT en de Regio West Brabant (18 gemeenten) is gezocht naar het best mogelijke tracé.

Belangrijkste werkzaamheden:

 • 18 gemeenten, 2 provincies en 2 ministeries op een lijn krijgen
 • Coördinatie activiteiten landelijke natuurverenigingen
 • Belangen behartigen van meerdere burgerinitiatieven
 • Advisering op bestuurlijk niveau
 • Begeleiden onderzoeksrapportages en toetsingskader MER

Project- en Omgevingsontwikkeling Retailconcept Rotterdam-Oberhausen

 • Ontwikkeling van een nieuw Retailconcept  voor de Duitse markt. Het gaat om een verkoopoppervlakte van meer dan 2000m2 met horecagelegenheid
 • Markt- en Locatieonderzoek. Beste locatie voor het concept: Oberhausen
 • Behartigen belangen van alle betrokken stakeholders
 • Onderhandeling met Gemeente Oberhausen (Duitsland NRW).

Stakeholdermanagement, Den Ouden Group

 • Stakeholdermanagement bij de aankoop van een fabriek in Duitsland