Overheid

Civias brengt overheid en participanten met elkaar in verbinding.

Participatie van burgers bij grote infrastructurele projecten wordt steeds belangrijker. Nieuw is dat initiatiefnemers van projecten bij het indienen van een vergunning ook moeten aangeven hoe zij met de omgeving over hun project hebben gesproken. Participatie volgens de komende omgevingswet is meer dan alleen inspraak. Het is het op basis van gelijkwaardigheid in gesprek gaan over wat belangrijk is in een gebied. Dat vraagt om een heldere visie op participatie door gemeenten en andere overheden.participatieladder

Een aantal vragen is hierbij van belang:

  • Hoe is uw organisatie voorbereid op deze komende participatie vanuit de maatschappij?
  • Hoe heeft u uw Omgevingsvisie opgesteld en uw burgers daarbij betrokken?
  • Welke vormen van participatie zijn er?
  • Welke vorm past bij welke situatie?
  • Hoeveel capaciteit is er beschikbaar om dergelijke projecten te ondersteunen?
  • Hoeveel ruimte kan en mag er worden gegeven bij participatie?
  • Hoe gaat uw organisatie om met aangedragen projecten die gevoelig liggen?