Bedrijfsleven

Civias helpt uw bedrijf bij het professioneel uitvoeren van omgevingsregie op uw projecten.omgevingsmanagement-bedrijfsleven

Omgevingsregie wordt vaak gezien als het “managen van de omgeving”. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Omgevingsregie door Civias betreft het beïnvloeden van de uitkomst van een project vanuit de belangen in de omgeving van dat project. Vanuit de overtuiging dat open communicatie de basis vormt van succesvolle samenwerking is Civias in staat om externe stakeholders op een positieve manier bij uw project te betrekken. Hierbij wordt de brug geslagen tussen uw plannen en uw interne projectorganisatie en de betrokkenen uit de maatschappij.

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

  • Vroegtijdig betrekken en in beeld hebben van de belanghebbenden;
  • De omgeving moet invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van uw project of de voorwaarden waaronder het gerealiseerd wordt;
  • Transparante besluitvorming: steeds moet voor iedereen herleidbaar zijn welke inbreng in welke fase is geleverd en wat daarmee is gedaan;
  • Een omgeving die geïnformeerd is over de gekozen uitvoeringsvariant, werkzaamheden, risico’s en maatschappelijke ruimte voor eigen initiatieven tijdens de uitvoering;
  • Een omgeving die is aangehaakt bij het beperken van hinder en overlast door ingrepen met gevolgen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de omgeving;
  • Klanttevredenheidsmetingen in de omgeving.