Onze Missie

Civias versnelt en verbetert de communicatie tussen opdrachtgever en stakeholders door middel van een gestructureerde aanpak, strategisch omgevingsmanagement en een gedegen achterliggende IT-infrastructuur. Civias is de strategische partner voor opdrachtgevers die worden geconfronteerd met een complexe wereld aan stakeholders. De komende Omgevingswet biedt een prima uitgangspositie voor positieve participatie vanuit de maatschappij bij infrastructurele projecten.

De organisatie is ontstaan vanuit dergelijke participatie bij een groot landelijk infrastructureel project. De opgedane kennis over samenwerking en omgevingsmanagement in lijn met de Omgevingswet wordt gecombineerd met achterliggende communicatietools om zo te komen tot een complete werkmethodiek van strategisch omgevingsmanagement. Civias biedt een neutrale, open en kwalitatieve interactie tussen opdrachtgever en stakeholders, waarbij wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor alle partijen. Op deze manier worden opdrachtgever en stakeholders met elkaar verbonden en kunnen projecten binnen de gestelde termijn worden voltooid, gebruikmakend van positieve input vanuit de maatschappij.