Participatie wijzer

In september 2016 verscheen een rapport van de Nationale Ombudsman over communicatie tussen gemeenten en burgers bij complexe en gevoelige projecten. De specifieke aanleiding was de moeizame communicatie vanuit de gemeente Gouda over de beoogde locatie van een AZC in die stad. Er leek in dit geval onvoldoende sprake van participatie vanuit de maatschappij, wat negatieve gevolgen had voor het draagvlak.

Advies van de Ombudsman bij participatie

De Ombudsman heeft een Participatiewijzer opgesteld met daarin drie grondbeginselen waaraan een goed geleid project moet voldoen:
1. Wees vooraf open over de mate van betrokkenheid en participatie die je biedt richting burgers en andere stakeholders. Het scheppen van valse verwachtingen leidt alleen maar tot teleurstellingen.
2. Zorg voor een constructieve houding: luister met oprechte interesse naar de geluiden uit de samenleving en probeer deze mee te nemen in de verdere ontwikkeling van de plannen. Op deze manier worden de stakeholders op een positieve manier betrokken bij het project en is het wellicht mogelijk om weg te komen van protest en te gaan richting participatie.
3. Zorg voor een actieve en adequate informatieverstrekking: laat zien op basis van welke plannen, onderzoeken en bevindingen je beslissingen neemt. Laat burgers niet in het duister tasten over de achterliggende beweegredenen en feiten die ten grondslag liggen aan beslissingen.

Het lijkt allemaal evident en simpel maar helaas gaat soms nog mis in dit soort projecten. Wellicht heeft dat te maken met het verschil in cultuur tussen medewerkers van een gemeente en de stakeholders die het aangaat. Een oplossing voor een dergelijke communicatiekloof is het inhuren van een gespecialiseerde organisatie, die de brug kan bouwen tussen overheid en burger en op die manier kan zorgen voor een goede afloop.

https://www.nationaleombudsman.nl/participatiewijzer