Mediation voor ambtenaren

Recent kondigde een kleinere Nederlandse gemeente aan dat haar ambtenaren voor de tweede keer in korte tijd op een cursus mediation gingen. De reden? Er werd onvoldoende open gecommuniceerd met burgers. Het gevoel van betrokkenheid van de inwoners met de besluitvorming van de gemeente was te laag, terwijl juist de nadrukkelijke wens bestond om mensen meer bij het proces te betrekken. Vandaar mediationtechnieken voor ambtenaren dus.

In het licht van de komende Omgevingswet is dit een interessante ontwikkeling, die meteen een van de belangrijkste pijnpunten bij de overheid blootlegt. Ambtenaren blijken een andere taal te spreken dan burgers. Het is een taal van procedures, vakjargon en bestuurlijke taal. Burgers voelen zich hierdoor soms miskend en onbegrepen. En juist die actieve betrokkenheid van burgers bij de plannenmakerij en besluitvorming vormt een van de pijlers onder de nieuwe Omgevingswet: sneller besluiten nemen met een zo groot mogelijk draagvlak.

Procedures en regels

De wereld van de ambtenaar bestaat traditioneel gezien uit regels, procedures, processen en voorschriften. Het is een realiteit waarin de overheid vaak optreedt als initiërende en controlerende partij, zonder de omgeving er al te actief bij te betrekken. De wereld van de burger bestaat vaak uit het reactief kennis nemen van plannen en het organiseren van protest indien de directe leefomgeving ‘wordt bedreigd’

Deze twee realiteiten botsen in de communicatie met elkaar. Ook een herhaalcursus mediation gaat daar waarschijnlijk niet al teveel aan veranderen. De overheid en de burgers communiceren in twee verschillende talen, snelheden en vaak ook niet als partners maar meer als opponenten.

Mediation?

Tijd voor echte mediation? Zeker in de komende Omgevingswet is actieve burgerparticipatie en het daaruit voortkomende draagvlak van cruciaal belang. Er zullen veel meer initiatieven komen vanuit de maatschappij, gestuurd door burgers. De overheid zal hier binnen de kaders van de Omgevingswet mee om moeten gaan op een andere manier dan de afgelopen decennia in Nederland het geval was. Of en hoe de burgers en overheid daadwerkelijk tot elkaar komen zal in belangrijke het succes van de Omgevingswet bepalen. Hiervoor is het van groot belang dat beide groepen dezelfde taal gaan spreken. Dit vereist een inspanning aan beide kanten.

Eén gedachte over “Mediation voor ambtenaren

  • 19 juni 2016 om 21:45
    Permalink

    Interessant Artikel. Het wordt hoog tijd dat die ambtenaren eens wat dichter bij de burger komen te staan.
    Al vraag ik me af of dat ooiit gaat lukken!

Reacties zijn gesloten.